Orihuela Costa

Store bøder hvis haveaffald smides på vejen

Haveaffald - og andet affald - smides blandt andet ved containerne.

Orihuela Kommune fortæller det er et voksende problem i hele kommunen – inklusive Orihuela Costa – at folk smider haveaffald i det offentlige rum, og det kan koste op til 3000 euro i bøde.

Specielt om sommeren er problemet stort. Mange ordner have i den periode – både private og mindre firmaer – og smider affaldet ude på gaden, på tomme byggegrunde, i parker og ved de mange containere der findes rundt i byerne.

Alt afhængig af hvor man bor, er der bestemte steder og bestemte dage man kan deponere haveaffald, hvor det så samme dag afhentes af kommunens biler.

Mange steder er der opsat specielle containere kun til haveaffald. Ofte står de mere eller mindre tomme, og haveaffald ligger på gaden. Man opfordrer folk til at fylde disse containere med haveaffaldet – og kun haveaffald.

Kommunen opfordrer alle boligejere og Urbanisationer til at undersøge hvor, hvordan og hvornår de kan komme af med deres haveaffald.
Ret henvendelse til kommunen for at få information.

Kommentarer